Tag: migratie

Webhostng Webdesign Groningen

Nieuwe server online voor Brinkman.IT (migratie ‘parkstad’ afgerond)

Webhostng Webdesign GroningenSinds de laatste week van december is er een nieuwe server online voor brinkman.it. De nieuwe server zal in eerste instantie worden gebruikt ter vervanging van een oudere server. Klanten die nu nog worden gehost op de ‘parkstad’ omgeving zullen als eerste worden gemigreerd daarheen.

Ondervindt u problemen met het ontvangen of verzenden van email én gebruikt u als mailhost server.parkstad.net kijk dan naar ‘email instellingen’ hieronder.

Wij hebben de migraties geleidelijk uitgevoerd om te controleren of alle websites na migratie wel correct functioneren. De server is half december geïnstalleerd en getest en 2 januari in productie. De migraties zijn donderdag 6 januari afgerond.

Migratie Cliënten “Parkstad” Server

Eerder (begin 2020) was de hardware van de oude parkstad-server geleidelijk aan vervangen (server, harde schijven). Omdat nieuwe software steeds hogere eisen stelt, het Operating System richting EOL (End of Life) gaat, er nog de nodige ‘oude’ verwijzingen naar (voorheen) Parkstad VOF in domeinen, software en machine zaten en tot slot hardware na gemiddeld 2 tot 3 jaar vervangen moet worden is besloten deze server over te zetten naar een nieuwe machine die ook softwarematig volledig nieuw is ingericht.

Migratie, test en controle
Bij de eerdere migratie is wel de hardware volledig vervangen en een upgrade van het OS uitgevoerd maar verder upgraden bleek eventuele problemen te kunnen opleveren. Ook wilden we toen de cliënten niet confronteren met te veel ‘gedoe’ qua instellingen maar op een zeker moment is daar niet meer aan te ontkomen. Onder het motto ‘better safe than sorry’ is daarom besloten geen risico’s te nemen en te kiezen voor een compleet nieuwe machine. Alle accounts worden stuk voor stuk overgezet en gecontroleerd op werking na overzetting.

Email instellingen

Hiermee nemen wij ook afscheid van instellingen die gebruikt werden voor onder andere email. Sommige clienten gebruik(t)en de oude servernaam voor de email (host inkomend/uitgaan verwijzing naar parkstad.net). Deze werkt straks niet meer.

Voor het verzenden van email kunt u gebruik maken van de instellingen zoals hier weergegeven. Of kijk voor meer instellingen op onze helpdesk-pagina. U kunt ook de naam van de server waarop uw website is gehost instellen. Nadeel hiervan is dat wanneer op termijn er een eventuele verhuizing of migratie naar een nieuwe server wordt gedaan, zoals nu ook het geval is, u de instellingen moet aanpassen.

Gebruikt u voor de email als host: server.parkstad.net én ondervindt u problemen (foutmelding) dan dient u deze daarom bij voorkeur aan te passen naar mail.uwdomeinnaam.nl (vervang ‘uwdomeinnaam.nl’ met uw eigen domeinnaam!) of eventueel te wijzigen in server.bitweb21.com.

Raadpleeg voor andere systemen (Apple, Android) de handleiding van uw leverancier(s).

Email instellingen DKIM (Gmail foutmelding)

Van sommige cliënten krijgen wij bericht dat emails naar Gmail niet aankomen c.q. direct retour komen. Dit heeft in principe niets te maken met de migratie. De oorzaak hiervoor is dat uw mailbox in dat geval minimaal de DKIM instelling aan moet hebben. Deze staat in de meeste gevallen uit. De reden dat deze standaard (meestal) uit staat heeft te maken met de vraag of u een eigen mailserver gebruikt of niet of eventueel gebruik maakt van een externe DNS (bijvoorbeeld domeinnaam elders geregistreerd of in beheer, gebruik maken van CloudFlare e.d). Dit weten wij niet en daarom zetten wij deze niet ongevraagd aan.

Oplossing

Log in op DirectAdmin en ga naar de email instellingen

DKIM aanzetten (1)

Klik hier op “E-Mail Accounts”, u ziet vervolgens een scherm als onderstaand:

DKIM aanzetten (2)

Klik op de button [Enable DKIM]

Wacht een paar minuten en probeer daarna nogmaals te verzenden naar een Gmail account. In nagenoeg alle gevallen is het probleem daarmee opgelost.

Ondervindt u nog steeds problemen? Neem dan contact met ons op.

Reseller accounts

Op dit moment maken enige cliënten gebruik van ‘reseller accounts’ (Reseller level in DirectAdmin). Deze accounts zullen (waarschijnlijk) in de loop van het 1e kwartaal van 2022 eveneens worden verhuisd naar deze nieuwe server.

Technische specificaties

De technische specificaties van de nieuwe server zijn wederom een stuk beter dan voorheen. Dit zal tot gevolg hebben dat cliënten een nóg betere performance zullen krijgen dan voorheen.

In tegenstelling tot voorheen hebben we deze keer gekozen voor een machine met een AMD Ryzen™ Processor met een 8-Core/16 threads Processor en 64GB Ram geheugen in plaats van een Intel® machine omdat de performance van de AMD Ryzen beter is. Er wordt gebruik gemaakt van NVMe Gen3 x4 SSD schijven in RAID1.

PHP 8.0 beschikbaar

Op de nieuwe server is PHP 8.0 beschikbaar. Mocht u gehost zijn op een machine waar dit nog niet op beschikbaar is en graag gebruik willen maken van PHP 8.0-features dan kunnen wij uw website/account  verplaatsen hier heen. U kunt via het helpdeskformulier een verzoek indienen hiervoor.

Onbekende accounts

Wij hebben bij de verhuizingen ook de tenaamstellngen van domeinnamen aangepast, voorzover nodig, bij de administrative en technisch contact en gecontroleerd op voorkomen van websites in onze administratie.

Gebleken is dat bij de overname een (zeer klein) aantal cliënten niet in de administratie van voorheen Parkstad VOF voorkwamen, opgezegd hadden maar nog steeds gebruik maakten van de ruimte, enzovoorts en daarom enige tijd ongemerkt als ‘freerider‘ van onze diensten gebruik gemaakt hebben. Er wordt met deze cliënten per email contact opgenomen, voor zover mogelijk. Als er geen contactgegevens te vinden of bekend zijn of niet wordt gereageerd wordt het account op ‘suspended’ gezet en niet meeverhuisd naar de nieuwe server.

Mocht u gebruik maken van onze diensten, zonder dat wij daar weet van hebben door de omissies in de administratie, dan zal ingeval u niet reageert op onze mail en/of wij geen contactgegevens hebben het gebruik van onze dienst daarmee per ca. 1 februari a.s. onzerzijds worden stopgezet.

Wijkcentrum de Componist Assen

Webdesign en website migratie Wijkcentrum De Componist Assen

Voor Wijkcentrum de Componist in Assen hebben wij deze week een opdracht voor Webdesign en website migratie afgerond. De Webdesign en website migratie voor Wijkcentrum De Componist Assen hield in dat we een website gemaakt in een ander CMS hebben overgezet naar WordPress en ook de hosting er voor uitvoeren.

Wijkcentrum de Componist Assen

Website Wijkcentrum De Componist

De overname voor het Wijkcentrum De Componist was noodzakelijk omdat hun oude webdesign- en hostingbedrijf er mee stopt.

Omdat gebruik werd gemaakt van een Content Management Systeem (CMS) waar geen geautomatiseerde migratie voor mogelijk was hebben we een groot deel van de bestaande content handmatig moeten overzetten. Dit is uiteraard een uitdaging. Het oude CMS bood bepaalde functionaliteit die niet verloren mag gaan en daarnaast hebben we geprobeerd om uiteraard toegevoegde waarde te leveren met onze vernieuwbouwing.

Een aantal delen hebben we opnieuw moeten opbouwen, waaronder ook de layout. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de oude opzet zodat voor bezoekers van de site de vertrouwde website niet opeens totaal veranderd is en ze ‘de weg kwijt raken’ op de website.

Na de migratie van de website is ook een migratie van alle bestaande email (IMAP) uitgevoerd. Om de gebruikers zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden is de migratie in goede samenwerking met de oude host de afgelopen week proef gedraaid en vrijdagavond uitgevoerd. Daarnaast wordt enige nazorg op locatie geleverd aan gebruikers.

Wijkcentrum De Componist Assen

Het Wijkcentrum De Componist in Assen biedt een groot scale aan onder andere sociaal culturele activiteiten, cursussen en zaalverhuur. Er zijn ook veel vaste activiteiten, van spreekuur van de wijkagent tot aan kerkdiensten.

Voor meer informatie zie de website van Wijkcentrum De Componist Assen.

SuperMicro Intel Xeon E3 Server

Vervanging hardware en migratie server ingepland

Binnenkort zal door ons een server worden vervangen door een nieuwe server. Hierbij hebben wij wederom gekozen voor een Intel-gebaseerde server van SuperMicro.

Dit betekent dat alle accounts gehost op de server (server 4) binnenkort zullen worden verplaatst naar de nieuwe server. De vervanging hardware en migratie van de oude server zal in de maanden maart en april plaats vinden. Voor de overige servers zijn geen migraties ingepland op dit moment. Met deze vervanging is alle hardware voor ons shared-hosting platform voorlopig weer up to date!

SuperMicro Intel Xeon E3 ServerDe vervanging van deze server zat al enige tijd in de planning doordat de hardware voor ons “End of Life” (EOL)  is maar door diverse omstandigheden was dit nog niet gerealiseerd. Door de huidige configuratie van deze oude server is het niet mogelijk alles één op één over te zetten naar de nieuwe server en zal de migratie geleidelijk aan plaatsvinden. Voordeel is dat er dan ook niet of nauwelijks downtime nodig zal zijn voor uw website(s).

De nieuwe server is voorzien van de laatste Linux Debian versie, een snelle Intel Xeon 4core CPU, 32GB Ram geheugen en snelle SSD schijven van Samsung en Crucial in RAID-opstelling. Wij kiezen bij de schijven in een server bij voorkeur voor 2 verschillende merken of schijven uit twee verschillende productie-batches zodat voorkomen wordt dat een productiefout in beide schijven kan voorkomen.

Instellingen email wijzigen

Mocht u voor de email gebruik maken van de server-domein van deze server dan is het noodzakelijk uw inkomende en uitgaande email server aan te passen. Bij voorkeur echter dient u altijd uw eigen domeinnaam te gebruiken (zie hiervoor de handleiding) en niet de hostnaam van de server waarop uw website gehost wordt.

PHP instellingen (verouderde software)

installeren en testen server
Configureren server

Aangezien wij een nieuwe server in gebruik nemen is ook alle software vernieuwd. Zoals in het verleden meermaals is aangekondigd stoppen wij met het ondersteunen van (zeer) oude versies van PHP.

Dit betekent dat u er voor dient te zorgen, als u gebruik maakt van hosting op onze servers en in het bijzonder deze, dat uw website werkt onder PHP-versies van minimaal PHP7.2.

Planning migratie

De verwachting is dat wij in de loop van de maand maart de nieuwe server online kunnen brengen en de migratie eind april zal zijn afgerond.

Hebt u nog vragen? Neem dan even contact met ons op!

 

 

Vak Dak Website Joomla naar Wordpress

Migratie Joomla naar WordPress Vak Dak Dakdekkersbedrijf Landgraaf

vakdak dakdekkersbedrijf landgraaf website ontwerp joomla wordpress migratieVak Dak Dakdekkersbedrijf in Landgraaf is een familiebedrijf gespecialiseerd in spantenbouw, houtskeletbouw, pannendaken, platte daken, dakkapellen, renovatiewerkzaamheden en allerlei andere werkzaamheden op het gebied van de woningbouw en renovatie.

Voor Vak Dak VOF hebben wij een nieuwe website mogen maken waarbij we een migratie van de content hebben gedaan van de oude website, gemaakt in Joomla, naar WordPress.

Joomla website omzetten naar WordPress

De oude website hebben wij voor wat betreft de inhoud geconverteerd naar een website in WordPress. Daarna zijn we voor het ontwerp van de website uitgegaan van de oude site (navigatie, kleurstellingen) en hebben vervolgens handmatig de afbeeldingen over gezet.

Bij een migratie van Joomla naar WordPress is het in veel gevallen niet zomaar mogelijk afbeeldingen te migreren, in het bijzonder afbeeldingen in de diverse Joomla gallerijen kunnen niet zomaar overgezet worden.

Uiteraard is voor de nieuwe website er wel voor gezorgd dat deze aan de inmiddels gewijzigde eisen, die tegenwoordig voor websites algemeen zijn, voldoet.

Performance

De website is door ons geoptimaliseerd voor vindbaarheid via zoekmachines als Google door te zorgen voor een goede, snel ladende, website. Daarnaast is er uiteraard aandacht besteed aan SEO-vriendelijke instellingen voor de diverse pagina’s en een responsive ontwerp. Oftewel: de website functioneert zowel op desktop, tablet en mobiel goed.

Website performance wordpress pingdom testen

Snelheid van een website is niet alleen voor de mens (iedereen heeft een hekel aan websites die “eeuwig” lijken te laden!) maar vooral voor Google heel belangrijk. Hoe sneller een website geladen wordt, hoe hoger de ranking in Google. Dit betekent ook dat je soms concessies moet doen bij het ontwerp van een website. In dit geval was dat overigens niet nodig.

Naast het website ontwerp neemt Vak Dak VOF ook de hosting bij ons af. Voor meer informatie over onze webdesignaanbiedingen inclusief één jaar gratis hosting klik hier. De website van Vak Dak VOF is hier te vinden: https://www.vakdak.nl/

kraonkelare-carnaval website webdesign jimdo migratie naar wordpress

Jimdo migratie naar WordPress De Kraonkelaere

De website van Carnavalsvereniging v.v. De Kraonkelaere is gemigreerd van het Jimdo platform naar WordPress door Brinkman.IT. Jimdo is een hostingplatform waarmee eenvoudig een website is te maken door iedereen. Voor wie snel en eenvoudig een website wil maken zijn platformen als Jimdo, WIX en Squarespace uiteraard ideaal.

Carnavalsvereniging vv Kraonkelaere Geleen

Het nadeel van deze platformen is dat de klant in een ‘vendor lock’ terecht komt omdat de systemen van deze bedrijven niet compatible zijn met andere hostingplatformen. Het is nagenoeg onmogelijk de website te verhuizen naar een ander hostingbedrijf omdat je dan je website kwijt bent.

Migratie van Jimdo naar WordPress

Dat betekent dat wanneer dergelijke ondernemingen hun dienstverlening of prijzen aanpassen je helaas met handen en voeten gebonden bent aan ze. Voor Carnavalsvereniging v.v. Kraonkelaere waren wijzigingen in het beleid van Jimdo aanleiding ons te vragen een migratie uit te voeren van de bij Jimdo gehoste website naar WordPress en tevens de hosting over te nemen.

Een uitdagende klus waarbij we zoveel mogelijk de oude website moesten benaderen qua styling en functionaliteit maar, door onderliggend WordPress te gebruiken, er ook extra gebruiksgemak en, vooral, functionaliteit hebben kunnen toevoegen. Door gebruikmaking van specifieke tooling hebben we alle content van Jimdo kunnen verhuizen en vervolgens met een custom theme de website weer opgebouwd in dezelfde stijl als de oude site.

Dit jaar helaas geen carnaval voor veel mensen zoals het zich nu laat aanzien. Maar wél een nieuwe site voor Carnavalsvereniging v.v. De Kraonkelaere. Klaar voor hopelijk nog héél veel carnavalsvieringen! De website is te vinden op https://kraonkelaere.com/.

 

PHP7

Update PHP7 shared hosting en reseller platform

PHP 7.2.x wordt niet meer ondersteund en vervangen voor PHP 7.4 als default PHP versie op de meeste servers. Oudere versies zijn alleen nog als optie beschikbaar. Update uw website en pas de PHP-versie welk u gebruikt aan!

PHP7 maakt nog steeds ontwikkelingen door en er is inmiddels ook een aankomende release van PHP8. Aangezien de meeste systemen zoals WordPress en Joomla er inmiddels al lang klaar voor zijn updaten we alle shared hosting en reseller-servers deze week naar PHP 7.4. Daarmee komt ondersteuning voor oudere versies te vervallen.

Voor websites die nog steeds gebruik maken van legacy code is er een oudere versie beschikbaar. Op de helpdeskpagina vindt u een handleiding hoe deze versie in te stellen.

Update uw website!

We benadrukken hierbij nogmaals dat het gebruiken van een courante PHP-versie zeer belangrijk is. Is uw website nog steeds gebaseerd op PHP versies kleiner dan 7.2.x dan moet u zéér binnenkort updaten. Controleer daarom of uw website werkt op PHP7+. Zoniet, dan zal deze binnenkort mogelijk niet meer werken omdat wij oudere versies zullen uitzetten en niet meer ondersteunen.

Het blijven gebruiken van (zeer oude) scripting (oude versies van WordPress, Joomla e.a.) is niet alleen een probleem voor u zelf maar kan ook een probleem worden voor andere klanten. Bijvoorbeeld wanneer er brute-force aanvallen op uw verouderde websites plaatsvinden of kwaadwillenden proberen in te breken op uw website. We kunnen dit dus niet (lang) meer toestaan.

Ondersteuning bij update

Hebt u ondersteuning nodig bij het updaten van de website software, dan kunt u contact met ons hierover opnemen via dit formulier. Support is op basis van best effort. Schakel ons dus tijdig in ingeval u een update van de software van uw website wilt laten uitvoeren om downtime te voorkomen.

PHP8 migratiepad

Wij ondersteunen maximaal drie PHP-versies op dit moment. Hoewel het technisch haalbaar is meer versies te ondersteunen zien wij hier het nut niet van in, integendeel. Oudere versies zijn kwetsbaar en worden door de makers van PHP niet meer ondersteund. Wanneer PHP8 voldoende rijp is om beschikbaar te stellen zullen wij deze ook als optie beschikbaar stellen op de servers en daarna geleidelijk alles onder PHP 7.4.x uitfaseren. Meer over PHP8 vindt u op onder andere Tweakers.

 

Automatische, gratis, backups maken van WordPress naar Google Drive

Gratis backups maken van je WordPress website naar Google Drive, Dropbox of andere online storage is eenvoudig te realiseren. Met de plugin van UpdraftPlus kun je in een paar minuten je data zonder er verder naar om te kijken dagelijks, wekelijks of maandelijks veiligstellen.

Een backup van je website is een must have. Het is immers niet de vraag óf je die nodig hebt, maar.. wanneer! Het overkomt iedereen namelijk wel een keer: je website functioneert niet meer door een update, een aanpassing in je thema, een corrupte plugin of andere oorzaak (hackers!) waardoor de site niet meer functioneert zoals het zou moeten.

Is er geen (goede) backup dan is het “uithuilen en opnieuw beginnen” en dat is wel het laatste wat je wilt… Met UpdraftPlus kun je binnen korte tijd je website weer herstellen zonder afhankelijk te zijn van anderen!

Met de gratis versie van UpdraftPlus kun je precies dat doen: externe backups maken van je website. De betaalde versie biedt nog veel meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld migratie van je complete website naar een andere domein of hostingpartner.

BACKUPS MAKEN MET GOOGLE DRIVE

Naast de plugin van UpdraftPlus (klik hier) heb je natuurlijk een gratis account nodig van Google Drive of andere ondersteunde aanbieders zoals Dropbox. Heb je een erg grote website, dan kun je bij Google voor nog geen 2 euro per maand extra ruimte krijgen (100GB) voor opslag. In dit artikel (let op, er zitten betaalde sponsorlinks in het artikel!) op WPLounge wordt precies uitgelegd hoe je het een en ander kunt installeren en configureren.

VOORDELEN UpdraftPlus BACKUP

De backups van UpdraftPlus bevatten alleen de database-inhoud en afbeeldingen en andere content van uw website, niet de WordPress ‘core’ (programma). Wilt u de website terug zetten dan moet u dus eerst een (kale) installatie van WordPress doen en vervolgens kunt u de ‘data’ terug halen. Dat maakt het dus de perfecte oplossing om een website die gehackt is of waarvan de programma-code aangepast is door externe partijen te herstellen. Immers; je begint weer met een ‘frisse’ programma-code.

Een ander belangrijk voordeel is dat u niet hoeft te wachten op ons, of een andere hosting- of webdesign-partij, voor het terugzetten van een backup: u kunt dit gewoon zelf doen. Ook zijn er natuurlijk geen extra kosten aan verbonden als u het zelf kunt doen.

Tot slot is er nog een groot voordeel! Stel, u wilt experimenteren met een nieuw thema, of nieuwe plugins, in uw website.. en, “het valt nogal tegen”? Dan is het een kwestie van een paar keer klikken en de backup van uw website is terug gezet.

MAKEN JULLIE GEEN BACKUPS VOOR MIJ!?

Voor onze clienten maken wij een ‘incrementele backup’ van de website data. Wij maken wekelijks backups van de user accounts. Daarnaast hebben onze servers allemaal RAID1-setups. Dus uw website data is in principe veilig.

Maar…., stel de fout of corruptie in uw website is in die backup keurig meegenomen? Dan hebt U niets aan de backup die wij gemaakt hebben. Daarnaast kan, want techniek is nooit feilloos!, er een reden zijn dat de backup simpelweg anderszins niet goed is of niet werkt. Tot slot: wij maken een backup van uw ‘account’, inclusief email boxen en andere data, dus niet alleen de site. Het terug zetten van deze backup betekent dat u bijvoorbeeld ook email kwijt kunt zijn (ontvangen tussen het moment van de backup en moment van constatering van de problemen).

Wij maken dus wel degelijk backups en doen er dus alles aan dat deze keurig in orde zijn. Echter kunnen wij niet garanderen dat het terugzetten van een dergelijke backup uw probleem oplost. Daarnaast kunt u met UpdraftPlus meerdere backups maken zodat u meerdere dagen terug kunt in de tijd.

Het is dus altijd verstandig ook zelf een eigen, “off-site”, backup te maken. Door deze op te slaan op Google Drive of Dropbox kunt u deze ook altijd benaderen – waar u ook bent!

 

Migratie van WordPress naar ClassicPress – boost je website performance!

Met het uitbrengen van WordPress versie 5.0 heeft Automattic, de maker van WordPress, de gebruikers er van geconfronteerd met een nieuwe editor: Gutenberg. De klachten er over stroomden al tijdens de testfase binnen maar Automattic bleef er helaas doof voor. Gutenberg is onderdeel van de core code van WordPress 5.0. Ondanks de, nog steeds, vele openstaande bugs én het feit dat veel gebruikers het gewoonweg een onhandige editor vinden.

Als alternatief biedt Automattic de “classic editor” maar helaas bevat deze sinds versie 1.x buttons en links die, voor je het weet, alsnog Gutenberg activeren. Zodat je zomaar, per ongeluk, alsnog deze editor in gebruik kunt nemen zonder het echt te willen.

Hier blijft het niet bij. De plannen zijn de “blocks”, één van de belangrijkste kenmerken van Gutenberg, verder door te voeren in WordPress.

Als gevolg van het invoeren van Gutenberg is besloten tot een ‘fork’, een afsplitsing, van WordPress. Een kloon van WordPress, ClassicPress, zag het licht en niet alleen is het een kloon, er zijn ook diverse gebruikerswensen in verwerkt. Wij hebben deze ontwikkelling nauw gevolgd en ook meegewerkt aan het testen van Classicpress.

Migreren WordPress naar ClassicPress

Het migreren van WordPress 4.9 naar ClassicPress is erg eenvoudig. Er is een plugin beschikbaar gesteld die alles voor je doet. Voordat je migreert natuurlijk wel eerst even een backup maken en alle plugins updaten.

Download van de plugin is hier beschikbaar: https://www.classicpress.net/migrate/

Problemen met Plugins
Er is van een beperkt aantal plugins bekend dat ze problemen kunnen geven in ClassicPress. Klik hier voor het overzichtje.

Performance ClassicPress

Het blijkt dat veel mensen flinke performancewinst constateren na het switchen naar ClassicPress. Ook wij hebben dit geconstateerd. En als er één ding belangrijk is voor de SEO (zoekmachine optimalisatie) en gebruikerservaring is dat wel de snelheid van je website!

Pingdom statistieken met WordPress 4.9

Pingdom statistieken met ClassicPress

Een geweldige verbetering in laadtijd: van meer dan zes seconden naar 2 seconden! Dit geldt niet voor elke website natuurlijk maar het past wel in het beeld van de ervaringen die anderen hebben.

Video demonstratie

In bijgaande video, in het Engels ingesproken, lopen we door het migratieproces heen van een live website. De site bevat de nodige plugins.

Wat vinden jullie van WordPress?

Begrijp ons niet verkeerd. We hebben zelf een aantal sites geupdate naar WordPress 5.0 en dit proces ging prima. Met het installeren van de plugin Disable Gutenberg ben je ook van Gutenberg af. Alleen, de vraag is wat de toekomst gaat brengen. Vergaat het WordPress straks net als b2/cafelog (de software waar WordPress een fork van was en nauwelijks nog iemand weet van heeft)? Of zullen ze er in slagen de gebruikers te overtuigen van het nut en de eventuele toegevoegde waarde van Gutenberg? Vooralsnog kiezen wij voor WordPress met de klassieke editor voor de meeste sites. Een aantal sites zetten we over naar ClassicPress, in ieder geval een uitstekend alternatief!