Nieuw: Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht (FMOK)

De Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht is sinds deze week online. En wij zijn er trots op dat deze federatie voor Brinkman.IT heeft gekozen voor de realisatie en ontwerp, als mede de hosting, van hun website.

Voor de website hebben wij gebruik gemaakt van WordPress als CMS en middels een page-builder een website gemaakt naar hun wensen.

De site is uiteraard responsive en dus geschikt voor mobiel gebruik. Daarnaast is de site natuurlijk ook voorzien van een SSL-verbinding.

De website is niet alleen geoptimaliseerd voor mobiel gebruik maar ook geoptimaliseerd voor maximale snelheid (korte laadtijd).

Voor meer informatie over de Federatie van Militaire Oudgedienden der Krijgsmacht (F.M.O.K.) verwijzen wij u naar de website: https://www.fmok.eu/

Overnames in webhostingland

Bij wie is uw website eigenlijk ondergebracht? Waar staat uw website? Op welke locatie, bij welk datacentrum, of wellicht “ergens in de cloud”? In welk land? Welke wetten zijn er dan eigenlijk van toepassing? De Hostingmarkt is in beweging. Een aantal grote bedrijven zijn inmiddels overgenomen door anderen.

Lenovo Servers Brinkman IT Webdesign en Hosting, Groningen

Het werd jaren geleden al voorspeld en verwacht door marktkenners en webhostingbedrijven zelf: er zou op een zeker moment een consolidatie (moeten) plaatsvinden. Zo waren er in 2010 maar liefst meer dan 1700 hostingbedrijven. De lappendeken van hostingbedrijfjes is nu in beweging.

OVERNAMES

Er gebeurde weinig opmerkelijks de afgelopen jaren, los van af en toe een overname. Totdat daar opeens vorig jaar een nieuwe speler op de markt kwam: Total Webhosting Solutions (TWS). TWS is onderdeel van een investeringsmaatschappij (Strikwerda Investments) en heeft inmiddels de volgende hostingbedrijven overgenomen in Nederland:

  • Yourhosting
  • Versio
  • Savvii
  • Realhosting
  • Vip internet
  • PCextreme
  • Revices
  • Neostrada

Recent is daar een Spaanse hostingprovider (met ca. 10.000 cliënten) bij gekomen. De genoemde bedrijven bestaan op dit moment nog onder eigen naam. Hun ambitie is om in Europa één van de grote spelers te worden.

ONVERMIJDELIJK: PRIJSSTIJGINGEN

De gevolgen voor klanten van sommige hostingbedrijven zijn soms niet zo fijn. Zo zijn bij PCextreme de prijzen voor sommige pakketten méér dan verdubbeld. Bij NeoStrada zijn sommige pakketten zelfs drie keer duurder geworden (klik hier). En ook bij Versio zijn de prijzen fors verhoogd (tot wel 5x de oude prijs). Klanten klagen steen en been hier over.

Uiteraard kan het bijna niet anders dan dat er een directe relatie is met de overname. Immers: een investeringsmaatschappij steekt ergens geld in om er méér geld van te maken (rendement behalen). Dat kan simpelweg niet met de tarieven die sommige webhostingbedrijven hanteren. Dat zal waarschijnlijk dan ook de 2e ronde worden in de consolidatiegolf: bedrijven die niet (goed) renderen of niet meer kunnen concurrreen tegen de andere marktpartijen zullen failliet gaan en vervolgens worden overgenomen door andere partijen.

Een behoorlijk aantal faillisementen is helemaal niet ondenkbaar (en in het verleden al vaker voorgekomen). De SIDN heeft zelfs een speciale procedure voor dergelijke situaties om te zorgen dat u uw domeinnaam niet kwijt raakt. Al jaren wordt er gespeculeerd over de te verwachten “shake out” in de webhostingwereld. Persoonlijk geloof ik dat het einde dus nog lang niet in zicht is op dit gebied.

Daarnaast stijgen de kosten voor webhostingbedrijven ook. De energietarieven stijgen, hardware moet met regelmaat vervangen worden, de ‘uitvoeringslasten’ (personeel!) stijgen e.d. Ook wij hebben onze tarieven daarom vorig jaar moeten aanpassen.

Laten we wel zijn: een gezond bedrijf móet nu eenmaal winst maken. Als dat niet gebeurt, dan gaat een bedrijf failliet en daar bent u als klant ook niet mee geholpen. De prijs van een product of dienst is immers gebaseerd op de kosten plús de toegevoegde waarde die een bedrijf biedt aan de afnemer(s).

Dit is in de ICT een belangrijke regel. De prijs wordt voornamelijk bepaald door de diensten. Niet door zaken als schijfruimte en datatransfer – hoewel dit voor eerdergenoemde prijsstijgingen vaak als reden wordt aangevoerd. Als een prijsstijging is gebaseerd op meer schijfruimte dan is dat in mijn ogen een ondeugdelijk argument immers: harde schijven kosten weinig, worden steeds groter en sneller en meer schijfruimte maakt voor de gemiddelde website (van een paar pagina’s, een paar foto’s, of een paar megabyte data in de WordPress database) niet zo veel uit.

Dit betekent normaliter dat u aan de hand van de prijs kunt afleiden hoe de dienstverlening zal zijn. Hoe goedkoper de dienst, des te minder services of ‘added value’ u kunt verwachten. Vergelijk het met de LIDL en de Albert Heijn. De één is spotgoedkoop (maar levert niet of nauwelijks service) de ander is wat duurder maar biedt u wel een totaal andere winkelervaring, behulpzaam personeel én een gratis kopje koffie!

OVERIGE OVERNAMES

Een andere grote speler die ook overnames heeft gepleegd is TransIP. Op deze pagina vindt u een overzicht van de grote bedrijven die anderen hebben opgekocht en/of eigenaar zijn van andere hostingbedrijven.

Ook wij hebben zelf recent een overname gedaan. Deze zal echter zonder nadelige (financiële) gevolgen van de betreffende klanten zijn. En ook in het verleden hebben wij eerder al eens een (kleinere) speler overgenomen. We hebben vooralsnog geen ambities om op korte termijn meer overnames te doen.

TRANSPARANTIE?

Recent had ik contact met een webdesigner die in eerste instantie deed voorkomen over een ‘eigen serverplatform’ te beschikken. Maar uiteindelijk bleek het ruimte te zijn die gehuurd werd bij een ander bedrijf. Waarop ik zei “oh, bij TransIP“. Dat ontkende hij. Maar het was wel degelijk zo want: het bedrijfje waar zij huren, huurt weer serverruimte van TransIP. Let wel: ik heb helemaal niets tegen TransIP, onze failover DNS heeft daar jaren naar behoren en tevredenheid gedraaid!.

Voor klanten is het echter soms helemaal niet transparant wie nu eigenlijk achter een (hosting)bedrijf of een handelsnaam zit. Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als het allemaal misloopt bij het bedrijf dat bottomline je hosting eigenlijk écht verzorgt? Of, .. wat als de reseller waar jij je hosting van afneemt er opeens mee ophoudt? Of zijn reseller gaat failliet of trekt de stekker er uit? U neemt af bij de onderaannemer van de onderaannemer.. de hoofdaannemer heeft jegens u geen enkele verplichting (tenzij dit contractueel vastgelegd is). De keten kan vrij lang zijn en als klant heb je waarschijnlijk geen idee bij wie je moet zijn. En in het ergste geval het nakijken als het echt mis gaat.

POSITIEF

Rudy Brinkman - Brinkman IT
(R. Brinkman)

Positief aan de hostingovernames is natuurlijk dat er kapitaal is dat geïnvesteerd wordt in de bedrijven. Daardoor kunnen ze groeien en, in theorie, verbeteringen doorvoeren. Er worden nieuwe servers of oplossingen (diensten)  aangeboden. Er wordt geïnvesteerd in (een deel van) het personeel.

Helaas is het echter ook vaak zo dat op termijn er méér dan alleen een bedrijfsovername plaatsvindt. Servers worden verhuisd en/of afgestoten, personeel wordt ontslagen, de band die U had met de leverancier kan veranderen, prijzen worden verhoogd en er is het risico op doorverkoop van (een deel van) de bedrijfsonderdelen.

Niet iedereen is daar van gediend. Dat beseffen wij ons ook heel goed wanneer we een (bescheiden) overname doen. Wij zullen er echter alles aan doen uw belang (uw website moet online blijven!) centraal te stellen. Want, dat doen wij al bijna twintig jaar!

 

Overname hostingdiensten Parkstad Hosting

Webhostingdiensten en domeinnaamregistraties Parkstad.com VOF Heerlen overgenomen door Brinkman.IT.

Per 1 maart 2019 zal (heeft) Brinkman.IT de activiteiten op het gebied van webhosting en domeinnaamregistratie van Parkstad.com VOF overnemen.

Door persoonlijke omstandigheden is het voor Parkstad.com VOF niet mogelijk de huidige activiteiten voort te zetten. Teneinde de continuïteit van de webhosting en domeinregistraties van de klanten van Parkstad.com VOF  te waarborgen is in goed overleg besloten de webhosting en domeinnaamregistraties van hen over te nemen.

Parkstad.com VOF neemt op dit moment al enkele jaren rackspace- en ondersteunende diensten van ons af. Een voortzetting van hun dienstverlening via Brinkman.IT is dan ook een keuze die er toe leidt dat voor de huidige klanten van Parkstad.com VOF weinig tot niets zal veranderen en gewaarborgd wordt dat er geen onderbreking in de dienstverlening plaats zal vinden.

Voor de bestaande klanten van Parkstad.com VOF zal dit op de korte termijn geen gevolgen hebben op het gebied van de hosting en/of prijsstelling van diensten in die zin dat de prijzen niet verhoogd zullen worden.

De klanten van Parkstad.com VOF zijn en/of worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld over de overname en de verdere gang van zaken middels een nieuwsbrief van Parkstad.com VOF.

TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN

Wij zullen op termijn de accounts van de klanten van Parkstad.com VOF verhuizen naar ons nieuwe serverplatform. Deze nieuwe servers voldoen aan de nieuwste inrichtingseisen en zijn voorzien van ondermeer (snelle) SSD-schijven, recente PHP-versie(s) en verbeterde beveiliging. Daarnaast zullen wij de accounts dan omzetten naar bij ons gebruikelijke hostingpakketten, klik hier voor een overzicht van onze hostingpakketten.

OVERIGE DIENSTEN

Als er afspraken zijn over overige dienstverlening en/of support zullen wij deze, voorzover mogelijk en bekend, overnemen.

Mocht u als klant van Parkstad vragen hebben over het een en ander, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Bij voorkeur per email via het supportformulier zodat wij over de relevante gegevens beschikken. Klik hier voor een volledig overzicht van onze diensten.

FACTURERING

Vanaf 1 maart 2019 zullen (voormalige) klanten van Parkstad.com VOF een factuur ontvangen van Brinkman.IT voor de hostingdiensten welke zij voorheen afnamen via Parkstad.com VOF.

GEEN BEDRIJFSOVERNAME!

Er is hier géén sprake van volledige bedrijfsovername van Parkstad.com VOF. Wij nemen géén lopende verplichtingen of contracten over van Parkstad.com VOF buiten de overname van de domeinnaamregistraties en webhostingdiensten.

VERWERKERSOVEREENKOMST(EN) AVG

Tussen Parkstad.com VOF en diverse klanten van hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hoewel wij de onderliggende dienstverlener (rackspace, serverbeheer) waren zijn deze overeenkomsten niet één op één overdraagbaar, immers: wij nemen niet het bedrijf over maar slechts (een deel van) hun diensten. U kunt via deze pagina een nieuwe (gratis) verwerkersovereenkomst downloaden en invullen. Stuur deze svp naar:

Brinkman.IT
Postbus 113
9800 AC Zuidhorn (GR)

De overeenkomst zal door ons dan zo spoedig mogelijk worden getekend en geretourneerd.

 

Nieuwe website Raad van Kerken Zuidhorn

De Raad van Kerken Zuidhorn neemt al vele jaren webhosting af via Brinkman.IT. De RvK Zuidhorn bestaat uit vier lokale kerken uit Zuidhorn en Noordhorn. Recent hebben wij voor hen de website mogen vernieuwen. De oude website was gemaakt met CMSimple maar omdat dit systeem verouderd was en niet responsive is er een nieuwe site gemaakt met behulp van WordPress.

Raad van Kerken Zuidhorn

Voor de website is gebruik gemaakt van een WordPress theme dat is aangepast naar de kleurstellingen passend bij de stylering zoals deze in het logo terug te vinden is. Naast het aangepaste theme is er ook in de website zelf met behulp van diverse plugins functionaliteit toegevoegd. Bijvoorbeeld automatisch toevoegen van pagina’s aan het ‘winterwerk’ programma.

Een aantal van de gebruikte foto’s zijn ook door ons beschikbaar gesteld. De website is, tot slot, uiteraard voorzien van SSL beveiliging. U kunt de website vinden via deze link: https://www.raadvankerkenzuidhorn.nl/

 

Nieuwe website Venema Aluminium Constructies

Vandaag hebben wij voor Venema Aluminium Constructies uit Leek een nieuwe website opgeleverd.  Venema Aluminium Constructies is een bedrijf dat zich bezig houdt met onder andere het monteren, (schade) repareren en onderhouden van reclames, vervaardigen van montage balk voor losse doosletters, het ombouwen van TL reclame naar LEDverlichting en nog veel meer op het gebied van constructies, plaatwerk en freeswerk.

Screenshot Venema Aluminium Constructies Leek

De website van Venema Aluminium Constructies is uiteraard voorzien van een SSL-certificaat en opgebouwd in WordPress met de nodige custom aanpassingen voor een optimale performance en weergave op alle platformen.  Ook voor de hosting van de website heeft Venema Aluminium Constructies voor Brinkman.IT gekozen.

U vindt de website op https://www.venema-alucon.nl/

 

Alle servers bijgewerkt naar PHP7 (default)

In verband met een aantal oude websites die nog gebruik maakten van ‘legacy code’ (verouderde webshops e.d.) was alleen server12 nog niet bijgewerkt naar PHP7.x. Een situatie die echter niet langer houdbaar is zoals ook de onderstaande tijdlijn laat zien. Wij hebben de server bijgewerkt naar versie 7.2.

PHP support versies

(bron: PHP.NET)

Voor PHP 5.6 stopt de support volledig op 31 december 2018. Server 12 is nu voorzien van PHP 7.2.Dti betekent dat sommige websites niet meer werk(t)en. Wij hebben in die gevallen dat wij een melding kregen dit voor U aangepast. Er is namelijk nog wel een ‘fallback’ optie naar versie 5.6 voor websites die niet werken met 7.2. U kunt hier lezen (PDF-bestand) hoe u deze instelt.

GEBRUIK OP EIGEN RISICO

Aangezien versie 5.6 van PHP geen updates meer krijgt, betekent dit dat het gebruik er van potentieel onveilig is. Wij zullen op termijn deze PHP-versie daarom moeten uitfaseren. U dient Uw website hier op aan te passen.

Op dit moment is er nog zéér veel software die op versie 5.6 van PHP draait. Er zijn ook heel veel hostingbedrijven die hier nog mee werken. Wij kiezen er voor om als ‘default’ instelling áltijd een recente PHP-versie te gebruiken.

INSTALLATRON

Door de update naar PHP7 was de Installatron service, waarmee U ondermeer programmatuur als WordPress, Joomla, Prestashop e.d. kunt installeren, ook (tijdelijk) niet beschikbaar. Deze is eveneens bijgewerkt naar de allernieuwste versie zodat deze nu weer naar behoren werkt.

 

Aanpassing tarieven webhosting

Na ruim tien jaar geen aanpassing te hebben gedaan in onze tarieven voor hosting hebben wij besloten onze pakketten te upgraden en de tarieven hierop enigszins aan te passen. Voor bestaande klanten verandert er dit jaar nog niets. De nieuwe tarieven gaan voor bestaande klanten op een later moment (pas) in, voorzover van toepassing.

Tarieven hosting worden aangepast. Voor bestaande klanten pas volgend jaar aanpassing tarieven. Tarieven domeinregistraties blijven ongewijzigd. Compleet hostingpakket voor nog geen 5 euro per maand!

TARIEVEN DOMEINNAMEN ONGEWIJZIGD
De tarieven voor registratie van domeinnamen blijven ongewijzigd. Door de prijsdalingen en concurrentie in de markt van aanbieders, consolidatie bij één registrar e.d. hebben wij de afgelopen jaren scherpe inkoopprijzen voor domeinregistraties kunnen handhaven. Deze prijsvoordelen berekenen wij door naar onze klanten.

TARIEVEN HOSTING
De tarieven voor hosting worden aangepast. De nieuwe tarieven kunt u hier terug vinden. Een compleet hostingpakket kost U, exclusief BTW, nog geen vijf euro per maand.

De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met stijgende prijzen, investeringen in hardware en software alsmede inhuur van expertise.

De markt is flink in beweging geraakt de afgelopen jaren, er zijn diverse hostingbedrijven verdwenen, en de “race to the bottom” is al lang gestopt. Wij zijn ondanks onze aanpassing in de tarieven echter nog steeds één van de goedkopere aanbieders van webhosting. Met name omdat wij veel additionele diensten gratis aanbieden (bijvoorbeeld SSL certificaten) en voor ondersteuning aan onze klanten vaak helemaal niets in rekening brengen.

In de periode van de ‘financiële crisis’ besloten wij, om onze klanten tegemoet te komen, geen prijsaanpassingen te doen. De financiële crisis is echter al weer ruimschoots voorbij. Dit merken wij ook: ook de tarieven voor onze inkoop gaan omhoog, marges zijn geminimaliseerd. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het daarom gewenst de tarieven marktconform aan te passen.

Aanvallen op WordPress websites

Wij zien een toenemend aantal aanvallen op WordPress websites in onze serverloggings. Ondanks eerdere waarschuwingen en informatie over hoe dit is te voorkomen wanneer u WordPress gebruikt, is bij een aantal klanten nog steeds de website niet optimaal beschermd.

Wanneer wij aanvallen constateren op een website nemen wij maatregelen. In het ergste geval blokkeren wij uw website voor bezoekers van buitenaf. In de meeste gevallen plaatsen wij in uw webiste een klein bestandje dat bijvoorbeeld brute force aanvallen op de xmlrpc.php blokkeert. Echter, het is mogelijk dat u bepaalde plugins gebruikt, zoals JetPack, die hier gebruik van maken. Deze functioneren vanaf dat moment niet meer op de juiste manier.

OPLOSSING

U kunt dit oplossen door een goede beveiligingsplugin te gebruiken en daarna uw .htaccess bestand aan te passen.

Nb! Als host zijn wij niet verantwoordelijk voor de kwetsbaarheden in de door u gedane installaties van Joomla, WordPress, Drupal e.d.! Het is echter in het belang van alle klanten dat wij slecht beveiligde websites afschermen zodat daardoor andere klanten geen problemen krijgen.