Tag: Article 13

Google’s Youtube komt in actie tegen Artikel 13

EU Copyright Directive (Article 13) oftewel Artikel 13 van de nieuwe Copyrightwet van de Europese Unie heeft onder makers van online content tot veel bezwaren geleid. Helaas is de Europese Unie “doof, blind en stom” voor de bezwaren gebleken.

Door artikel 13 komt de Vrijheid van Meningsuiting in gevaar volgens ondermeer Bits of Freedom en vele andere belangengroepen én de industrie. Het beschermt helemaal niemand, enkele grote commerciële bedrijven uitgezonderd. Zij hebben met name belang bij de nieuwe regels.

YOUTUBE ROEPT OP TOT AKTIE
Google’s Youtube roept op tot aktie. Zo schrijven zij in een email aan eigenaren van Youtube-kanalen (“content creators”) onder andere het volgende:

Artikel 13 maakt deel uit van een nieuwe auteursrechtrichtlijn van de Europese Unie die bedoeld is om creativiteit beter te beschermen en auteursrechteigenaren effectievere methoden te bieden om hun content online te beschermen. We staan achter de doelen van Artikel 13. Maar het huidige voorstel hiervoor van het Europees Parlement heeft verstrekkende, onbedoelde gevolgen. Het kan het voor miljoenen mensen in Europa onmogelijk maken om content te uploaden naar platforms zoals YouTube. Bovendien zouden Europese kijkers geen toegang meer hebben tot miljarden video’s van over de hele wereld.

In bijgaande video (Engelstalig) leggen ze het uit:

Bij de video schrijft Youtube als commentaar onder andere:

Wat is het probleem? De definitieve tekst is onduidelijk over wat er met content gebeurt waarover YouTube nog geen melding heeft gekregen van rechthebbenden. Het gevolg is dat online platforms zoals YouTube content eerder zullen blokkeren omdat ze het zekere voor het onzekere nemen om juridische stappen te voorkomen.

De tekst is met name vaag over drie onderwerpen:

  1. Het is onduidelijk welke rol rechthebbenden hebben in het verstrekken van informatie waarmee hun content kan worden geïdentificeerd.
  2. Het is niet duidelijk voor welk soort content platforms als YouTube een licentie moeten hebben. Voor afbeeldingen, schilderijen, foto’s of iets anders? Je weet dus nooit helemaal zeker of met alle rechten rekening is gehouden wanneer je iets uploadt.
  3. Het is onduidelijk of creators nieuwe juridische verantwoordelijkheden dragen.

Om een voorbeeld te geven wat straks wellicht niet meer kan met deze nieuwe wetgeving? Een bericht als dit. Want: citeren mag zomaar niet meer zomaar. Dan is dat volgens de EU “schenden van rechten” (ook al is het meer dan duidelijk dát er geciteerd wordt en dient het het doel). Volgens de Nederlandse wetgeving mag dat wel degelijk.

Het voorstel voorziet in de mogelijkheid voor uitgevers om betaling te vragen voor het gebruik van korte stukken tekst. Wikipedia

Een ander voorbeeld? Stel je upload een video en op de achtergrond hangt een foto of schilderij.. dan moet je toestemming hebben hiervoor(!) want anders moet Youtube de video weren in verband met het schenden van rechten. Dit is voor de content-platforms onmogelijk om te controleren, ook niet met een upload filter! Het gevolg is dat ze mogelijk het leeuwendeel van de uploads éérst (handmatig) controleren of standaard blokkeren. Dan moet je dus elke keer als gebruiker om deblokkering vragen. Wat er toe zal leiden dat het maanden(!) kan duren voordat je content online komt. En daarmee is je content niet meer relevant of actueel…

“Beleidsmakers zeggen dat deze wet een poging is om de macht van de tech-giganten aan banden te leggen. Wordt dat doel ook bereikt? Absoluut niet!” – Bits of Freedom

De bedreiging van de nieuwe wet, en artikel 13 in het bijzonder, gaat dus véél verder dan alleen maar video’s op Youtube. Het bedreigt ook wetenschappelijke- en onderwijswebsites, commerciële (ondernemers) websites, bloggers e.v.a.!

KOM IN AKTIE!
Het is nog steeds mogelijk in aktie te komen tegen deze wetgeving. Schrijf Europarlementariërs aan hier over! Kijk op http://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Verder raden we je aan om organisaties als Bits of Freedom (NL) te steunen. Zij informeren het publiek en komen op voor je digitale vrijheid van meningsuiting.