Verplicht op internet: senioren zijn het zat!

Senioren digivaardig computer

Senioren zijn de “internetverplichting” die de (lokale) overheden, bedrijven en instellingen hen opleggen zat, zo meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB. De organisatie is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland en heeft onderzoek gedaan internetgebruik onder senioren. Senioren ervaren het verplicht op internet moeten regelen van zaken in veel gevallen als problematisch.

Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior, 94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet.

Ook ziet een deel (60% offline/45% online) met lede ogen aan dat corona door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.”

Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren (16%) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48%) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten. (KBO-PCOB)

Aan het onderzoek deden 3700 senioren mee. Met de toename van het aantal senioren zal de online activiteit van senioren uiteraard toenemen, omdat er een ‘nieuwe generatie’ senioren komt die wél digivaardig is. Onder de huidige senioren is dat echter vaak niet het geval en zál dat voor veel van hen, begrijpelijkerwijs, ook niet meer gebeuren. Dat betekent dat er zeker nog 25 tot wellicht wel 30 jaar rekening gehouden moet worden met een grote groep mensen die niet beschikt over internet en/of met het gebruik er van grote moeite heeft.

In het ontwerpen van een website of dienst zal er ook rekening mee gehouden moeten worden met een grote groep die wel beschikt over een device maar voor wie alles toch vrij lastig is. Ontwerpers werken, zo merken wij ook regelmatig, te vaak vanuit hun eigen wereldje en houden geen rekening met de gebruikers. Een simpel voorbeeld is dat een button met een simpele call to action als [ Klik hier om verder te gaan ] vaak ontbreekt. Met als gevolg dat een gebruiker niet weet wat een vervolgstap is.

Lees verder op de website van KBO-PCOB.