Tag: bijbelcollege

website bijbelcollege responsive

Responsive WordPress website BijbelCollege

Website Bijbelcollege nu volledig geschikt voor mobiel gebruik door toepassing nieuw responsive template.

website bijbelcollege responsiveHet Bijbelcollege, de gratis online Bijbelschool, heeft haar website aangepast aan de eisen van deze tijd en is nu volledig ‘responsive’, met andere woorden: geschikt voor gebruikers van smartphones en tablets. De aanpassing kon worden gedaan door naar een nieuwe versie van het gebruikte “thema” over te stappen welke meer mogelijkheden biedt.

De website wordt beheerd en onderhouden door Brinkman.IT. De huidige update zorgt er voor dat de studenten van dit online bijbelcollege nu makkelijker kunnen werken met de site met een smartphone of tablet.

De website is gemaakt met behulp van WordPress door ons. Ook het online examensysteem is door ons geïmplementeerd. De Bijbelschool “Yarah Bijbel College” heeft inmiddels meer dan 500 studenten van over de hele wereld, met name uit Nederlandstalige gebieden en/of Nederlands sprekenden.

Er zijn inmiddels zo’n 25 certificaten uitgereikt aan studenten en inmiddels vijf studenten die het volledige opleidingstraject hebben doorlopen waardoor ze een Diploma Bijbelse Studies hebben ontvangen. Het is de énige opleiding in Nederland op dit gebied dat niet alleen gratis is maar ook volledig online.

Nieuwe websites stg Yarah en BijbelCollege

De Stg. Yarah en het daaraan verbonden BijbelCollege hebben in de maand december allebei een vernieuwde website gekregen, gerealiseerd door Brinkman.IT die tevens als sponsor van de stichting optreedt.

Voor de website van het BijbelCollege is niet zozeer de layout veranderd alswel de online toets-systemen. Via deze website kunnen belangstellenden namelijk gratis een Bijbelschool-opleiding volgen (theologie-cursus) en online examens doen. Het oude systeem werkte niet goed meer, wij hebben dit vervangen en geoptimaliseerd waardoor de studenten weer online toetsen kunnen afleggen en certificaten kunnen aanvragen.

De website van de Stg. Yarah is vernieuwd en aangepast aan de ‘eisen van deze tijd’. Een volledig responsive design: geoptimaliseerd voor tablet en smartphones.

Voor beide websites wordt gebruik gemaakt van het WordPress CMS/blog-systeem.