Facturering vanaf nieuw subdomein

De ontwikkelingen in ‘hostingland’ staan niet stil. Ook niet voor ons bedrijf. Veel bedrijven gaan in de verkoop, wegens teruglopende omzetten of omdat ze de noodzakelijke vernieuwingen niet meer kunnen realiseren. Er is al een paar jaar een overnamegolf gaande.

Wij blijven doorwerken aan vernieuwing en verbetering van onze diensten. Eén van die vernieuwingen is dat onder andere deze website is verhuisd “naar de cloud”.

De software voor onze facturering is vandaag daarom ook verplaatst naar een nieuw (sub)domein in verband met het verhuizen van onze eigen websites en door ons beheerde websites van onder andere de Stg. Yarah, diverse project- en testwebsites, onze WordPress management software en een aantal weblogs die op deze server werden gehost. Deze websites zijn verhuisd naar een nieuwe hostingomgeving.

Nieuw subdomein facturering

Veilig en snel via iDEAL betalen faturen

De enig correcte link voor de facturering (let daar vooral op als u gebruik maakt van iDEAL, Paypal) is de link die begint met https://factuur.brinkman.it/…

U krijgt de factuur uiteraard ook altijd, in PDF-formaat, per email toegezonden. Alle andere emails welke van ons afkomstig zouden zijn kunt u negeren.

Andere bankrekening

Het gebeurt nog met enige regelmaat dat wij gebeld worden door (alerte!) klanten over het gewijzigde bankrekeningnummer. Wij hebben sinds oktober 2020, zoals eerder gemeld, een andere bankrekening bij SNS Zakelijk, t.n.v. Brinkman IT.  Via de nieuwsbrief hebben wij hierover eerder mededelingen gedaan.

Zoals eerder gemeld..

Uiteraard is de enig juiste afzender ons bedrijf. Daarnaast bevat de factuur uw klantnummer bij ons, deze vindt u ook terug op voorgaande facturen, wordt niet naar buiten gecommmuniceerd, en specificeert altijd exact om welke dienst, domeinnaam en abonnement (periode, type hosting) het gaat.

De factuur wordt altijd en uitsluitend in PDF-formaat verzonden. Als bijlage én online raadpleegbaar en links in de email worden herkenbaar weergegeven.

Cloud binnen Europa

Uiteraard maken we gebruik van een cloudservice fysiek gevestigd binnen Europa, in verband met de strenge GPDR (General Data Protection Regulation) en de AVG-regelgeving welke ons niet zomaar toestaat data van cliënten buiten Europa te plaatsen.