SIDN: domeinnaam opheffen onverstandig (AVG)

De SIDN is de organisatie die in Nederland de .NL-domeinen, via hostingproviders zoals BrinkmanIT, uitgeeft. De SIDN adviseert: zeg nooit zomaar je domeinnaam op. Waarom is een domeinnaam opheffen in veel gevallen onverstandig?

  1. Een sterke domeinnaam is waardevol. Je domeinnaam verkopen is soms een interessante optie.
  2. Besef je dat de kans groot is dat er in de jaren erna, al dan niet bewust, nog verkeer richting een domeinnaam komt.

Valt de domeinnaam in handen van iemand anders, dan komt ook dit verkeer, en daarmee de informatie die gestuurd wordt, in andermans (en soms ook verkeerde) handen.

domeinnaam opheffen cybersecurity datalek phishing

Datalek

Het opheffen van een domeinnaam kan leiden tot een datalek. Wanneer namelijk iemand anders na opheffing door u de domeinnaam registreert, ontvangt die 3e plotseling email, inclusief privacy gevoelige gegevens, facturen e.d. maar soms ook persoonsgegevens, gegevens van de bank, kredietmaatschappijen, inlog gegevens zoals wachtwoorden en ga zo maar door.

Het is dan ook niet voor niets dat vooral, zo zien wij, bepaalde partijen zeer actief zijn met ‘dropcatchen’ van domeinnamen. Want data is waardevol voor criminele partijen.

Phishing

Een ander probleem dat kan ontstaan is phishing. Hoe werkt dat?

Wanneer u uw domeinnaam opzegt en een ander doet een (her)registratie van die domeinnaam kan deze derde persoon een website online brengen op uw (oude) domeinnaam. Wanneer mensen nu via zoeken op Google, een link op een andere website of bijvoorbeeld omdat deze oude domeinnaam nog staat op visitekaartjes, briefpapier en facturen staat die ze nog hebben, terecht komen op uw oude domeinnaam misleid worden. Op uw oude domeinnaam kan een crimineel een phishingsite hebben geplaatst en mensen benadelen. Of zich zelfs voor u of uw bedrijf uitgeven(!).

Uw goede naam en reputatie wordt in zo’n geval ernstig geschaad.

Domeinnaam opheffen? Parkeren!

Het is verstandig, indien u een website wilt stopzetten, ons te vragen de domeinnaam nog een tijd voor u als “mail only” aan te houden ingeval u een aan het domein gekoppeld email adres gebruikt of een website actief had op de domeinnaam. U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van het ‘budget’ hosting pakket en middels forwarders email laten doorsturen naar nieuwe email adressen.

Ingeval van domein parking en email only verwijzen wij de bezoekers voor de duur van het parkeren automatisch door naar onze website/dienst voor meer informatie.

U kunt dan bijvoorbeeld middels een autoresponder (automatisch antwoord) de persoon of organisatie die u een email stuurt laten weten dat uw domeinnaam niet meer in gebruik is en doorverwijzen naar een nieuw contactadres of laten weten dat uw activiteiten gestopt zijn.

Wilt u een domeinnaam opheffen dan accepteren wij alleen een opzeggen per post of email verzonden vanaf het bij ons bekende email adres van de houder van de domeinnaam. Derden, curatoren uitgezonderd, kunnen de domeinnaam niet opzeggen. Telefonische opzegging wordt per definitie niet geaccepteerd.